Ευνοϊκοί όροι για την έξοδο των γυναικών στη σύνταξη

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail

Τρίτη, 17 Μάρτιος 2015 23:55

Διαβατήριο για την «έξοδο»

των γυναικών στη σύνταξη προσφέρουν συνολικά πενήντα πέντε ασφαλιστικές διατάξεις. Οι ρυθμίσεις αυτές καλύπτουν το σύνολο των γυναικών, που μπήκαν στην αγορά εργασίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992, με το όριο συνταξιοδότησης να συνδέεται με το έτος θεμελίωσης. Οι σαράντα τρεις από τις διατάξεις απευθύνονται σε γυναίκες χωρίς παιδιά ή με ενήλικα τέκνα, ενώ ειδικό καθεστώς ισχύει για τρίτεκνες σε δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

 

Οι υπόλοιπες δώδεκα διατάξεις αφορούν μητέρες ανηλίκων, που πρόλαβαν να θεμελιώσουν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012.

Ιδιαίτερα ευνοϊκές διατάξεις ισχύουν για τις ασφαλισμένες στο Δημόσιο και στα ειδικά ταμεία που ασφαλίστηκαν πριν από το 1983, καθώς μπορούν να αποχωρήσουν ανεξαρτήτως ορίου.

Ωστόσο, θετικές διατάξεις ισχύουν και για τις ασφαλισμένες από το 1983 έως και το 1992, που αξιοποιώντας συγκεκριμένα «παράθυρα» αποχωρούν πριν από τα 62.

Το «Εθνος-Συντάξεις» παρουσιάζει σήμερα έναν αναλυτικό οδηγό για τις ασφαλισμένες που είναι ένα βήμα πριν από την έξοδο από την αγορά εργασίας:

• Γυναίκες στο ΙΚΑ με 4.500 ημέρες ασφάλισης και συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας τους το 2010. Δικαιούνται μειωμένη σύνταξη στα 55 και πλήρη στα 60.

• Γυναίκες στο ΙΚΑ με 4.500 ημέρες ασφάλισης και συμπληρωμένο το 55o έτος της ηλικίας τους το 2011. Στo 56o έτος καταβάλλεται μειωμένη σύνταξη. Σε περίπτωση που η ασφαλισμένη συμπλήρωσε το 60ό έτος το 2011 μπορεί να λάβει πλήρη σύνταξη από το 61ο έτος και μετά.

• Γυναίκες στο ΙΚΑ με 4.500 ημέρες ασφάλισης και συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας τους το 2012. Μειωμένη σύνταξη δίνεται στο 57ο έτος. Σε περίπτωση που η ασφαλισμένη είχε συμπληρώσει το 60ό έτος το 2012, μπορεί να λάβει πλήρη σύνταξη στο 62ο έτος.

• Γυναίκες στο ΙΚΑ με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα το 2010. Η πόρτα εξόδου ανοίγει στα 57 με πλήρη σύνταξη και στα 55 με μειωμένη σύνταξη.

• Γυναίκες στο ΙΚΑ με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα το 2011. Μπορούν να λάβουν σύνταξη σε ηλικία 56 ετών μειωμένη και σε ηλικία 58 ετών πλήρη με συνολικά 10.400 ένσημα τη στιγμή της αίτησης.

• Γυναίκες στο ΙΚΑ με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα το 2012. Μπορούν να λάβουν σύνταξη σε ηλικία 56 ετών και 6 μηνών μειωμένη και σε ηλικία 58 ετών και 6 μηνών πλήρη. Τη στιγμή της αίτησης απαιτούνται 10.800 ένσημα.

• Γυναίκες στο ΙΚΑ με 10.500 ένσημα το 2010 αποχωρούν στα 58.

• Γυναίκες στο ΙΚΑ με 10.500 ένσημα το 2011. Η πόρτα εξόδου ανοίγει στα 58 με 10.800 ένσημα.

• Γυναίκες στο ΙΚΑ με 10.500 ένσημα το 2012. Δικαιούνται σύνταξη στα 59 με 11.100 ημέρες ασφάλισης.

• Γυναίκες στο Δημόσιο έγγαμες εφόσον ασφαλίστηκαν πριν από το 1983 αποχωρούν στο όριο με 24 έτη και 6 μήνες.

• Γυναίκες στο Δημόσιο χωρίς παιδιά εφόσον ασφαλίστηκαν πριν από το 1983 αποχωρούν χωρίς όριο με 35ετία.

• Γυναίκες στο Δημόσιο που ασφαλίστηκαν από το 1983 έως και το 1992. Με 35ετία το 2010 αποχωρούν στα 58.

• Γυναίκες στο Δημόσιο που ασφαλίστηκαν από το 1983 έως και το 1992 και έχουν 35ετία το 2011. Αποχωρούν με 36 έτη σε ηλικία 58 ετών.

• Γυναίκες στο Δημόσιο που ασφαλίστηκαν από το 1983 έως και το 1992 και έχουν 35ετία το 2012. Η πόρτα εξόδου ανοίγει στα 59 με 37 έτη ασφάλισης.

• Γυναίκες στο Δημόσιο με 25ετία μέχρι το τέλος του 2010. Αποχωρούν από την αγορά εργασίας με πλήρη σύνταξη στα 60 και μειωμένη στα 55.

• Γυναίκες στο Δημόσιο με 25ετία το 2011. Δικαιούνται πλήρη σύνταξη στα 61 και μειωμένη στα 56.

• Γυναίκες στο Δημόσιο με 25ετία το 2012. Η πόρτα εξόδου ανοίγει στα 63 με πλήρη σύνταξη και στα 58 με μειωμένη.

• Γυναίκες με 25ετία μέχρι το τέλος του 2012 και το 60ό έτος δικαιούνται πλήρη σύνταξη. Για τη μειωμένη αρκεί να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος.

• Τρίτεκνες μητέρες στο Δημόσιο με 20ετία μέχρι το τέλος του 2010. Δικαιούνται σύνταξη ανεξαρτήτως ορίου.

• Τρίτεκνες μητέρες στο Δημόσιο με 20ετία το 2011. Αποχωρούν όποτε πιάσουν 21 έτη και το 52ο έτος.

• Τρίτεκνες μητέρες στο Δημόσιο με 20ετία μέχρι το τέλος του 2012. Δικαιούνται σύνταξη όποτε συμπληρώσουν 23 συνολικά έτη και το 55ο έτος.

• Γυναίκες στα ειδικά ταμεία εφόσον ασφαλίστηκαν πριν από το 1983 αποχωρούν χωρίς όριο με 35ετία.

• Γυναίκες στα ειδικά ταμεία που ασφαλίστηκαν από το 1983 έως και το 1992. Με 35ετία το 2010 η πόρτα εξόδου ανοίγει στα 58.

• Γυναίκες στα ειδικά ταμεία που ασφαλίστηκαν από το 1983 έως και το 1992 και έχουν 35ετία το 2011. Με βάση τη νομοθεσία αποχωρούν με 36 έτη και το 58ο έτος.

• Γυναίκες στα ειδικά ταμεία που ασφαλίστηκαν από το 1983 έως και το 1992 και έχουν 35ετία το 2012. Δικαιούνται σύνταξη στα 59 με 37 έτη ασφάλισης.

• Τρίτεκνες μητέρες στα ειδικά ταμεία με 20ετία μέχρι το τέλος του 2010. Σύνταξη καταβάλλεται ανεξαρτήτως ορίου.

• Τρίτεκνες μητέρες στα ειδικά ταμεία με 20ετία το 2011. Αποχωρούν όποτε πιάσουν 21 έτη και το 52ο έτος.

• Τρίτεκνες μητέρες στα ειδικά ταμεία με 20ετία μέχρι το τέλος του 2012. Δικαιούνται σύνταξη όποτε συμπληρώσουν 23 συνολικά έτη και το 55ο έτος.

• Γυναίκες στον ΟΑΕΕ που έχουν 15ετία μέχρι το τέλος του 2012 και το 65ο έτος δικαιούνται πλήρη σύνταξη.

• Γυναίκες στον ΟΑΕΕ με 35ετία το 2010 αποχωρούν στα 60.

• Γυναίκες στον ΟΑΕΕ με 35ετία το 2011. Η πόρτα εξόδου ανοίγει στα 60 με 36 έτη.

• Γυναίκες στον ΟΑΕΕ με 35ετία το 2012. Δικαιούνται σύνταξη στα 60 με 37 έτη ασφάλισης.

• Γυναίκες στο ΕΤΑΑ με συμπληρωμένη 35ετία το 2010. Αποχωρούν στα 58.

• Γυναίκες στο ΕΤΑΑ με συμπληρωμένη 35ετία το 2011. Δικαιούνται σύνταξη στα 58 με 36ετία.

• Γυναίκες στο ΕΤΑΑ με συμπληρωμένη 35ετία το 2012. Η πόρτα εξόδου ανοίγει στα 59 με 36 συνολικά έτη.

• Γυναίκες σε δύο τομείς του ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ και νομικών) με συμπληρωμένη 25ετία το 2010 δικαιούνται σύνταξη στα 60.

• Γυναίκες ασφαλισμένες στο ΤΣΜΕΔΕ και στο ταμείο νομικών (ΕΤΑΑ) με συμπληρωμένη 25ετία και το 60ό έτος της ηλικίας τους το 2011 δικαιούνται σύνταξη στα 61.

• Γυναίκες σε δύο τομείς του ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ και νομικών)με συμπληρωμένη 25ετία και το 60ό έτος της ηλικίας τους το 2012 δικαιούνται σύνταξη στα 62.

• Γυναίκες ασφαλισμένες στο ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ με συμπληρωμένα 21,5 έτη ασφάλισης το 2010 δικαιούνται σύνταξη στα 60.

• Γυναίκες ασφαλισμένες στο ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ με συμπληρωμένα 22 έτη ασφάλισης και το 60ό έτος της ηλικίας τους το 2011 δικαιούνται σύνταξη στα 61.

• Γυναίκες ασφαλισμένες στο ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ με συμπληρωμένα 22,5 έτη ασφάλισης και το 60ό έτος της ηλικίας τους το 2012 δικαιούνται σύνταξη στα 62.

• Ασφαλισμένες στο Δημόσιο και σε όλα τα Ταμεία που θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 67 ή όπου προβλέπεται μειωμένη στα 62.

• Ασφαλισμένες στο Δημόσιο και σε όλα τα Ταμεία που θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 62 με 40 έτη ασφάλισης.

Νωρίτερα έως και 17 έτη η συνταξιοδότηση για μητέρες ανηλίκων

Ασφαλιστική «ομπρέλα προστασίας» ανοίγει για μητέρες ανηλίκων που πρόλαβαν να κλειδώσουν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012. Μια σειρά ευνοϊκών ρυθμίσεων επιτρέπουν την έξοδο έως και 17 έτη ταχύτερα, ωστόσο πρέπει να επισημανθεί πως διακυμάνσεις υπάρχουν ανά Ταμείο. Ειδικότερα θετικές ρυθμίσεις ισχύουν στο Δημόσιο, στα ειδικά ταμεία, στο ΙΚΑ και στον τομέα Νομικών, ενώ αντιθέτως δεν υπάρχουν ανάλογες διατάξεις στον ΟΑΕΕ και σε δύο τομείς του ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ και ΤΣΑΥ).

Συγκεκριμένα ισχύουν τα εξής:

• Ασφαλισμένες πριν από το 1983 στο Δημόσιο. Η «έξοδος» γίνεται με 24 έτη και 6 μήνες ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου.

• Ασφαλισμένες στο Δημόσιο μετά την 1η Ιανουαρίου 1983 που μέχρι το τέλος του 2010 είχαν ανήλικο τέκνο και 25 έτη ασφάλισης. Η πόρτα εξόδου ανοίγει σε ηλικία 50 ετών. Προσοχή, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ο πλασματικός χρόνος των τέκνων (από ένα έως πέντε έτη) εφόσον έχει συμπληρωθεί 15ετής δημόσια υπηρεσία.

• Ασφαλισμένες στο Δημόσιο που το 2011 είχαν ανήλικο τέκνο και 25 έτη ασφάλισης. Πλήρης σύνταξη καταβάλλεται σε ηλικία 52 ετών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τέσσερα έτη από τις γενικές κατηγορίες, ενώ «έξτρα» μετράνε τα έτη για τα παιδιά.

• Ασφαλισμένες στο Δημόσιο που το 2012 είχαν ανήλικο τέκνο και 25 έτη ασφάλισης. Πλήρης σύνταξη καταβάλλεται σε ηλικία 55 ετών. Μπορούν να αναγνωριστούν έως 5 χρόνια από τις γενικές κατηγορίες και «έξτρα» τα χρόνια των παιδιών.

• Ασφαλισμένες στο ΙΚΑ που μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010 είχαν ανήλικο τέκνο και 5.500 ημέρες ασφάλισης. Πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 55 και μειωμένη σε ηλικία 50 ετών. Προσοχή, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο 200 ημέρες από επιδοτούμενο χρόνο ανεργίας και 200 ημέρες επιδότησης ασθένειας εφόσον έχουν διανυθεί εντός 10ετίας από την ενηλικίωση του τέκνου. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι χρόνοι κύησης και λοχείας.

• Ασφαλισμένες στο ΙΚΑ που το 2011 είχαν ταυτόχρονα ανήλικο τέκνο και 5.500 ημέρες ασφάλισης. Πλήρης σύνταξη δίνεται στα 57 και μειωμένη στα 52. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως και 4 πλασματικά έτη του ν. 3996/2011 (π.χ. σπουδές).

• Ασφαλισμένες στο ΙΚΑ που το 2012 είχαν ταυτόχρονα ανηλικότητα τέκνου και 5.500 ημέρες ασφάλισης. Η πόρτα εξόδου ανοίγει στα 60 με πλήρη σύνταξη και στα 55 με μειωμένη. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως και πέντε πλασματικά (ν. 3996/2011).

• Ασφαλισμένες στα ειδικά ταμεία που έχουν έστω και μία ημέρα ασφάλισης μέχρι το τέλος του 1982. Πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 50, ενώ διακυμάνσεις υπάρχουν στα απαιτούμενα έτη ασφάλισης ανάλογα με το έτος θεμελίωσης δικαιώματος. Συγκεκριμένα, απαιτούνται από 17 έτη και 6 μήνες μέχρι και 24 έτη και 6 μήνες (και η ταυτόχρονη ύπαρξη ανήλικου τέκνου τη στιγμή που συμπληρώνεται ο χρόνος ασφάλισης).

• Ασφαλισμένες στα ειδικά ταμεία μετά το 1983 που μέχρι το τέλος του 2010 είχαν ανήλικο τέκνο και 25 έτη ασφάλισης. Πλήρης σύνταξη καταβάλλεται σε ηλικία 50 ετών.

10. Ασφαλισμένες στα ειδικά ταμεία που το 2011 είχαν ανήλικο τέκνο και 25 έτη ασφάλισης. Πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 52 και μειωμένη στα 50. Αναγνωρίζονται έως και τέσσερα πλασματικά έτη του νόμου 3996/2011.

• Ασφαλισμένες στα ειδικά ταμεία που το 2012 είχαν ανήλικο τέκνο και 25 έτη ασφάλισης. Η «πόρτα εξόδου» ανοίγει στα 55 με πλήρη σύνταξη και στα 53 με μειωμένη. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως πέντε πλασματικά έτη από τις κατηγορίες του ν. 3996/2011.

• Ασφαλισμένες στον φορέα Νομικών που μέχρι το τέλος του 2010 είχαν ανήλικο τέκνο και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα έτη ασφάλισης. Συγκεκριμένα, ανάλογα με το έτος θεμελίωσης χρειάζονται από 18 έτη και 6 μήνες ασφάλισης μέχρι 21 έτη και 6 μήνες. Το όριο ηλικίας -ανάλογα με το πότε κλειδώνει το δικαίωμα- κυμαίνεται από τα 44 έως και τα 50 έτη.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ

Ethnos.gr

Κορυφή

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιούλιος 2022
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 

Εφημερίδες

 

Επισκέπτες

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Συνδεδεμένοι: 5
03-07-2022 - 21:51


Κορυφή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ    ΔΙΑΦΟΡΑ    ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ    ΥΓΕΙΑ    ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ    ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΑ-GOSSIP    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ