ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ COSMOTE

Εκτύπωση

Κυριακή, 30 Σεπτέμβριος 2018 11:17

Οι υποτροφίες COSMOTE είναι αφιερωμένες σε όλους εκείνους που βλέπουν τη λύση και όχι το πρόβλημα, που κοιτάνε μπροστά και ψηλά.

Οι βασικοί όροι για την συμμετοχή σου στο πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE

Να είσαι μέχρι 20 ετών

Να έχεις επιτύχει την εισαγωγή σου στη σχολή, μέσω του συστήματος Πανελλαδικών Εξετάσεων το 2018

Να είσαι πρωτοετής φοιτητής σε συγκεκριμένες σχολές Πανεπιστημίων της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) στην Ελλάδα

Το ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα επιβολής εισφοράς να είναι < 9.000€ για το Φορολογικό έτος 2017

Μέχρι την ημερομηνία ανακοίνωσης των Υποτρόφων, να μην έχεις λάβει υποτροφία από κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, > 1.500 €

Για τους άντρες υποψήφιους, απαιτείται η πιστοποίηση της αναβολής κατάταξής τους στον ελληνικό στρατό, που επαρκεί για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, ή η απαλλαγή τους από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

 

Η αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά

cosmote-scholarships.gr